Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
O Forum - 10 Forum Gospodarcze TIME
Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

O Forum

Istotą transformacji Industry 4.0 jest szybkie pogłębianie współpracy przedsiębiorstw we wszystkich obszarach działalności gospodarczej na terenie całej EU

X Forum Gospodarcze TIME, europejskiego spotkanie przemysłu cyfrowego już za nami.  Przez dwa dni gościliśmy w Warszawie liderów europejskiego przemysłu ICT, którzy realizują transformację przemysłową Industrie 4.0. Tematyka Forum zaproponowana przez zarządy Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) i Zrzeszenie Przemysłu Elektrotechnicznego (ZVEI) z Niemiec, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno licznie obecnej administracji państwowej jak i przedstawicieli całej branży elektroniki i teleinformatyki. 
Przemówienie inauguracyjne Forum wygłosiła Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, wskazując na kluczowe znaczenie integracji rynku UE dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pierwszy dzień poświęcono problematyce rozwoju przemysłu 4.0, a drugiego omawiano warunki, które pozwolą na przyspieszenie inwestycji w sieci 5G. W czasie dwóch sesji plenarnych oraz siedmiu tematycznych praktycznie wszyscy prelegenci i uczestnicy dyskusji wskazywali na wpływ sztucznej inteligencji na dalszy rozwój przemysłu i infrastruktury.

Międzynarodowy format Forum został pokreślony przez fakt, że pierwszy dzień konferencji został objęty patronatem europejskiego zrzeszenia krajowych i branżowych organizacji przedsiębiorstw ORGALIME, a drugi dzień odbył się pod skrzydłami europejskiej organizacji przemysłu cyfrowego DigitalEurope. Przemówienia programowe w imieniu tych organizacji wygłosili dyrektorzy generalni. Przedstawiciel UE, Pan Yves Paindaveine (Head of Sector, Digitising European Industry Governance) zapoznał uczestników Forum z działaniami Komisji Europejskiej na rzecz rozwoju przemysłu 4.0. 

KIGEiT zasygnalizowała konieczność uruchomienia trójtorowej polityki społeczno-gospodarczej obejmującej sferę społeczną, przemysłową i infrastrukturalną. Pokazano, że pozwoli to na ograniczenie napięć społecznych będących skutkiem szybkich zmian na rynku pracy oraz zwiększenie korzyści wynikających ze wzrostu produktywności. Czwarta rewolucja przemysłowa to przyspieszenie procesu globalizacji, który wymaga wzmocnienia i przyspieszenia harmonizacji w ramach rynku UE. Tylko w pełni jednolity rynek UE pozwoli gospodarkom krajów członkowskich na dotrzymanie kroku konkurencji innych rynków globalnych. Szefowie obecnych na Forum organizacji przedsiębiorców zadeklarowali współpracę na rzecz tworzenia warunków dla wyciągnięcia maksimum korzyści z możliwości, jakie otwierają się w związku z oczekiwanym wzrostem produktywności.

W drugim dniu szczególnie istotny głos zabrał Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy, przedstawiając dylematy i szanse polskiego rynku teleinformatycznego. W obszernej prezentacji omówił problemy, które wymagają rozwiązania oraz liczbowo opisał potencjał wzrostu, jaki drzemie w rozwoju sieci transmisji danych 5G. Olbrzymie zainteresowanie wzbudziła też prezentacja Dyrektora Biura ds. Standaryzacji ITU-T Cheasub Lee.

W czasie dyskusji tematycznych mocno wybrzmiał apel przedsiębiorców o budowę naprawdę jednolitego rynku i niwelowania różnic rozwojowych pomiędzy poszczególnymi regionami UE. Podkreślano, że potrzebna jest ściślejsza współpraca. Oczekują opracowania koncepcji zmian dostosowujących warunki prowadzenia działalności gospodarczej do potrzeb i możliwości wynikających z rozwoju wiedzy, techniki i technologii. Przemysł 4.0 czyli przemysł przyszłości, społeczeństwo wiedzy, sieci 5G, to przejawy tego samego, generalnego zjawiska – rozpoczyna się proces wdrażania „technologii myślenia”.

W ciągu wszystkich siedmiu sesji omawiano zmiany dziejące się w konkretnych sektorach:

robotyzacji przedsiębiorstw,

  • wdrażania maszyn autonomicznych,
  • produkcji oprogramowania adaptacyjnego,
  • budowie infrastruktury komunikacji elektronicznej,
  • usług świadczonych z wykorzystaniem tej infrastruktury,
  • systemów bezpieczeństwa cyfrowego oraz zagospodarowania danych.

W czasie każdej z sesji zwrócono uwagę na szereg zagadnień szczegółowych. Wszystkie wnioski i postulaty uczestników sesji oraz dostarczone przez uczestników informacje i przemyślenia wykorzystane zostaną w dialogu, jaki przemysł otwiera z rządami krajów członkowskich i instytucjami UE. Apelowano radykalne skrócenie czasu poświęcanego targi polityczne i szybsze przechodzenie do praktycznych działań konsolidacyjnych i harmonizacyjnych. Szczegółowe wnioski z dyskusji przestawione zostaną w oddzielnym raporcie z obrad, który zostanie przekazany obecnym na obradach przedstawicielom rządów, organizacji i Komisji Europejskiej. 
Nie wchodząc w szczegóły, z przebiegu wszystkich sesji wynikają następujące wnioski:

  • rozwój gospodarczy w najbliższych latach będzie kształtowany przez implementacje „technologii myślenia”,
  • usieciowienie produktów materialnych będzie ulegać dalszemu przyspieszeniu, zatem konieczne jest budowanie warunków zapewniających ich interoperacyjność,
  • regulacje prawne mają coraz większy wpływ na kształt rynku i tempo rozwoju technicznego i społecznego,
  • rośnie znaczenie gospodarcze tzw. ekonomii skali, co przekłada się na konieczność tworzenia zunifikowanego prawa w ramach dużych obszarów gospodarczych,
  • rosnąca rola innowacyjności i wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym, spowoduje głębokie zmiany w strukturze zatrudnienia

Wyrażono przekonanie, że organizacje biorące udział w Forum ( KIGEiT, PIIT, ZVEI, DigitalEurope i Orgalime), wykorzystają dorobek tego Forum w dyskusji na temat reformy UE, jaką prowadzimy na forach krajowych i międzynarodowych.
Mamy nadzieję, że przełoży się to na kształt nowych ustaw, rozporządzeń i decyzji istotnych dla rozwoju europejskiego obszaru gospodarczego.

Wyznacznikiem działań powinna być teza, że kluczem do sukcesu jest szybkie włączenie sektora MŚP w rozwój gospodarki 4.0.