Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Program - 10 Forum Gospodarcze TIME
Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

 

8.00 – 16.00 Rejestracja uczestników
8.50 – 9.00 Oficjalne otwarcie 10 Forum Gospodarczego TIME 
Stefan Kamiński – Prezes Zarządu, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
Borys Stokalski – Prezes Zarządu, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
Klaus Mittelbach – Prezes Zarządu, ZVEI
9.00 – 9.15 Jadwiga Emilewicz – Minister,  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
9.15 – 9.30 Klaus Mittelbach – CEO, ZVEI
9.30 – 9.45 Yves Paindaveine – Head of Sector, Digitising European Industry Governance
9.45 -9.55 Malte Lohan –  Prezes Zarządu, Orgalime
9.55 -10.15 Prezentacja: Społeczeństwo wiedzy i gospodarki 4.0
Prof. Dieter Wegener – Przewodniczący Komitetu Sterującego Przemysłu 4.0, ZVEI
10.15 -10.35 Prezentacja: Cyfrowa transformacja, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja
Rada Rodriguez – Członek Zarządu, ZVEI
10.35 -10.55 Prezentacja programowa 10 Forum Gospodarczego TIME – Przyszłość polskiego przemysłu cyfrowego 
Dr Jarosław Tworóg – Wiceprezes Zarządu, KIGEiT
10.55 -11.10 Przerwa kawowa  
SESJA I – Transformacja Industry 4.0 (robotyzacja i automatyzacja) 
11.10 -11.30 Prezentacja: Usługi sieci inteligentnych
Jacek Łukaszewski – Prezes Zarządu, Schneider Electric Poland
11.30 -12.30 Panel dyskusyjny: Robotyzacja i automatyzacja wyzwaniem dla europejskiej gospodarki
Moderator:   Dr Olivier Blank – Prezes Zarządu, Biuro Europejskie ZVEI
Zaproszeni: Witold Bereszczyński – Dyrektor Zarządzający, Weidmueller Poland
Dr Tomasz Haiduk  –  Prezes Zarządu, Siemens Polska
Jacek Łukaszewski – Prezes Zarządu, Schneider Electric – Polska
Jussi Rautee – Dyrektor Lokalnej Dywizji Robotyki i Systemów Napędowych, ABB w Polsce
Prof. Piotr Szynkarczyk – Dyrektor, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 Opis Celem sesji jest prezentacja i wymiana poglądów na temat zasad budowy ram prawnych i technicznych europejskiej współpracy przemysłowej w gospodarce 4.0.

”więcej”

   W technice komputerowej pojawiła się nowa jakość, która zmieni konstrukcje procesorów i cyfrowych układów elektronicznych. Powstaje nowa klasa oprogramowania oparta na uczeniu maszynowym. Na naszych oczach rodzi się technologia „myślenia” będzie podstawą rozwoju robotów. Samouczące się, inteligentne oprogramowanie, korzystające z osiągnięć w pracach nad sztuczną inteligencją, weszło niepostrzeżenie w okres komercjalizacji.

Standaryzacja jest podstawą maksymalizacji efektów ekonomicznych wynikających z ekonomii skali. Interoperacyjność robotów, oprogramowania i ich elementów składowych pogłębi i ułatwi wspólne opracowywanie większych systemów przez grupy niezależnych firm. Roboty i automaty przeznaczone do pracy w różnych warunkach muszą pracować w oparciu o otwarte specyfikacje techniczne, co pozwoli wszystkim producentom i użytkownikom na bezpieczną i efektywną ich eksploatację. Powinny stać się integralną częścią świata urządzeń sieciowych korzystających z IoT. Użytkownik powinien być zawsze poinformowany, czy dana maszyna jest robotem czy automatem. To umożliwi świadome stosowanie inteligentnego oprogramowania (AI). Rośnie rola UE w sprawnym stanowieniu norm i obowiązkowych specyfikacji technicznych na wielu poziomach: metrologicznym, zarządczym i produktowym. Należy przyspieszyć prace normalizacyjne i standaryzacyjne. Obowiązkowe specyfikacje techniczne ułatwią robotom i automatom korzystanie z całości infrastruktury technicznej, przyczyniając się do jej maksymalnie efektywnego wykorzystania.

”zwiń”

SESJA II – Maszyny autonomiczne
12.30-12.50 Prezentacja: Infrastruktura i regulacje dla autonomicznych maszyn i samochodów elektrycznych 
Dr Andrzej Szałek – Ekspert ds. Nowych Technologii, Toyota Motor Poland
12.50-13.10 Prezentacja: Perspektywy rozwoju maszyn i samochodów autonomicznych
Boris Dula – Prezes Zarządu, CEIT, Asseco Group 
13.10 -14.00 Panel dyskusyjny: Maszyny i samochody autonomiczne – bariery społeczne i edukacyjne
Moderator:  Dr Olivier Blank – Prezes Zarządu, Biuro Europejskie ZVEI
Zaproszeni; Boris Dula – Prezes Zarządu, CEIT Group
Dr Andrzej Szałek – Ekspert ds. Nowych Technologii, Toyota Motor Poland
Jarosław Szczepaniak – Doradca Zarządu,  Grupa Lotos
Roland Werner – Head of Government Affairs & Policy, DACH & CEE, UBER
 Opis W ramach sesji będziemy przedstawiać działania na rzecz modernizacji systemów prawnych państw członkowskich UE w części dotyczącej maszyn autonomicznych. Harmonijny rozwój UE wymaga, by było one zbliżone i oparte na wspólnych specyfikacjach technicznych

”więcej”

W przeciwnym razie zaczną powstawać niekompatybilne systemy prawne gospodarki cyfrowej, a różnice w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów i regionów ponownie będą się pogłębiać. W ramach panelu będziemy starali się odpowiedzieć na pytania o możliwości ściślejszej współpracy przemysłu i administracji celem przyspieszenia niezbędnych zmian. W interesie przemysłu UE jest, aby warunki prawne dla funkcjonowania nowych modeli biznesowych były wdrażane jednocześnie we wszystkich krajach UE. Zwrócimy uwagę na znaczenie edukacji i kształcenia, które stanowią główną barierę spowalniającą procesy cyfryzacji, która jest istotą wszystkich omawianych tu zmian.

Wspólna organizacja przestrzeni pracy autonomicznych samochodów i maszyn rolniczych wymaga prac legislacyjnych, by zapobiec powstawania kolejnych różnic w specyfikacjach branżowych i w rozwoju społeczno-gospodarczym poszczególnych krajów UE.

W tym kontekście niepokoić musi europejski poziom zarządzania wdrażaniem elektromobilności, której intensywny wzrost zbiegnie się w czasie z wdrażaniem autonomicznego transportu, sieci 5G i inteligentnego oprogramowania. W trakcie dyskusji postaramy się zdefiniować rolę przemysłu cyfrowego w kształtowaniu strategii rozwoju transportu autonomicznego i wdrożenia do praktyki reguł definiujących formalnie specyfikacje niezbędnego oprogramowania i monitoringu/opomiarowania.

Zasady funkcjonowania maszyn autonomicznych w zakładach pracy i w przestrzeni otwartej to jeden z ważnych elementów tworzenia ekosystemu gospodarki 4.0. W wypadku zakładów przedefiniowania wymaga system reguł organizacji bezpieczeństwa pracy w sytuacji, gdy będzie dochodzi do złożonych interakcji człowiek-maszyna. Jeszcze bardziej złożonym jest określenie funkcjonowania maszyn autonomicznych w otwartej przestrzeni publicznej. Chcemy podjąć dyskusję o wspólnych zasadach, na jakich samochody autonomiczne i inne bezobsługowe urządzenia takie jak np. maszyny rolnicze, budowlane, drogowe itd. powinny dopuszczane do pracy w systemie otwartym. Przyszedł już czas na określenie kwalifikacji, uprawnień i zakres odpowiedzialności użytkowników profesjonalnych i powszechnych za poprawne i bezpieczne wprowadzenie tego typu urządzeń do użytku. Powinniśmy pilnie określić, w jaki sposób urządzenia autonomiczne będą korzystały z szerokopasmowego dostępu do IoT, by zminimalizować koszty budowy stosownej infrastruktury teleinformatycznej. Tworzona właśnie specyfikacja techniczna sieci mobilnych 5G powinna spełniać jasne wymogi IoT we wszystkich klasach zastosowań.

”zwiń”

14.00 -15.00 Lunch
SESJA III – Interoperacyjność oprogramowania 4.0
15.00 -15.20 Prezentacja: Przemysłowe platformy integracyjne dużych producentów – szansą dla polskich firm
Adam Gąsiorek – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Transition Technologies PSC
15.20 -15.40 Prezentacja: Platforma 4.0 dla integracji horyzontalnej – aspekty techniczne i prawne 
Andrzej Soldaty – Założyciel i Partner Projektu “Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0”
15.40 -16.40 Panel dyskusyjny: Europejski Przemysł 4.0 uwarunkowania przyjazne rozwojowi MŚP
Moderator:  Dr Jarosław Tworóg – Wiceprezes KIGEiT
Zaproszeni:  Adam Gąsiorek – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Transition Technologies PSC
Tomasz Marak – Pre-Sales Manager, Siemens Industry Software
Paweł Pisarczyk – Przewodniczący Sekcji SIS-SG, KIGEiT
Michał Sadowski – Head of Operations, Advantech Poland
Andrzej Soldaty – Założyciel i Partner Projektu “Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0”
 Opis Sesja będzie poświęcona roli standaryzacji i interoperacyjności oprogramowania. W technice komputerowej pojawiła się nowa jakość, która zdefiniuje na nowo konstrukcje procesorów i cyfrowych układów elektronicznych. Samouczące się, inteligentne oprogramowanie, korzystające z osiągnięć w pracach nad sztuczną inteligencją, weszło niepostrzeżenie w okres komercjalizacji.

”więcej”

Przedyskutujemy potrzebę tworzenia otwartych systemów operacyjnych i specyfikacji technicznych, które umożliwią powszechny udział przedsiębiorstw w tworzeniu aplikacji, modułów produkcyjnych i systemów ich łączenia. Dotyczy to wszystkich aspektów produkcji, przechowywania i transportu. Jasno zdefiniowane ramy prawne i techniczne są niezbędne szczególnie w gospodarkach zależnych od innowacyjności MŚP. Ważnym jest zapewnienie kompatybilności i interoperacyjności urządzeń funkcjonujących w IoT. Powstają nowe, zasadniczo odmienne od dotychczasowych zasady tworzenia i weryfikacji oprogramowania.

Istnieje oczywista potrzeba upowszechnienia układów elektronicznych i oprogramowania tworzonego zgodnie z zasadą „secure by design”. Rozpoczynający się właśnie nowy etap w rozwoju techniki komputerowej daje Europie okazje do nadrobienia zaległości w zakresie rozwoju elektroniki cyfrowej i oprogramowania. W szczególności potrzebujemy nowych ram kompatybilności i interoperacyjności dla nowej generacji maszyn cyfrowych. Warunkiem powodzenia koncepcji objęcia czołowej pozycji na rynku IoT jest opracowanie jasnej strategii budowy interoperacyjności oprogramowania nowej generacji. Tylko w taki sposób możemy liczyć na uruchomienie potencjału intelektualnego istniejącego w krajach UE dla budowy istotnej przewagi konkurencyjnej na rynku oprogramowania dla przemysłu i gospodarki 4.0.

”zwiń”

19.30 -23.00 Wielka Gala FGTIME

 

 

8.00 – 16.00 Rejestracja uczestników
8.50 – 09.00 Oficjalne otwarcie  
Cecilia Bonefeld-Dahl – Prezes Zarządu, Digital Europe
Marcin Cichy – Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej
9.00 – 9.20 Prezentacja: Infrastruktura sieci 5G w EU
Cecylia Bonefeld-Dahl – Prezes Zarządu, Digital Europe
9.20 – 9.35 Prezentacja: Globalne zastosowanie sieci 5G
Dr Chaesub Lee – Dyrektor, ITU-T
9.35 – 9.55 Prezentacja: Budowa sieci 5G w Polsce
Marcin Cichy – Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej
9.55-10.30 Panel dyskusyjny: Współpraca w UE – Środowisko prawne I rozwiązania finansowe pobudzające inwestycje w 5G
Moderator: Łukasz Grass – Redaktor Naczelny, Business Insider
Zaproszeni Marcin Cichy – Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Cecylia Bonefeld-Dahl – Prezes Zarządu, Digital Europe
Michał Boni – Poseł UE
Dr Chaesub Lee – Dyrektor, ITU-T
10.30 -10.45 Przerwa kawowa  
SESJA I – Sieci 5G – Modele biznesowe rozwoju infrastruktury i usług
10.45-11.05 Prezentacja: Sieci 5G – infrastruktura przemysłu 4.0 i społeczeństwa wiedzy
Martin Mellor – Prezes Zarządu,  Ericsson Poland
11.05-11.15 Prezentacja: Uwarunkowania prawne wspierające inwestycje w infrastrukturę sieci 5G
Mec. Jakub Woźny – Kancelaria Prawna Media
11.15-12.25 Panel dyskusyjny: Modele biznesowe i regulacje wspierające inwestycje w infrastrukturę
Moderator:  Roman Młodkowski – Redaktor
Zaproszeni: Nikodem Bończa-Tomaszewski – Prezes Zarządu,Exatel
Marcin Cichy – Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Jean-Francois Fallacher – Prezes Zarządu, Orange
Thomas Lips – Członek Zarządu, T-Mobile
Dr Jacek Niewęgłowski – Członek Zarządu, P4
Wojciech Pytel – Członek Rady Nadzorczej, Polkomtel
 Opis Sesja ta będzie poświęcona metodom przyspieszenia budowy powszechnego dostępu 1 Gbps+. Omówimy wnioski płynące z faktu, że sprawne funkcjonowanie IoT wymaga bezprzewodowego dostępu o takiej jakości i przepustowości, jaki dostępny jest poprzez światłowód.

”więcej”

  Skuteczna strategia budowy powszechnego dostępu 5G wymaga strategii budowy gęstej sieci światłowodowej. Odniesiemy się do prognoz, które wymagają radykalnego przyspieszenia inwestycji.  Będziemy pytać ekspertów o rozwiązania systemowe, które mogłyby usunąć niedomagania obecnych warunków budowy i eksploatacji sieci szerokopasmowych. Szczególnie ważnym jest określenie modeli biznesowych funkcjonowania sieci, co powinno być punktem wyjścia do uruchomienia niezbędnych środków inwestycyjnych. Przenalizowania wymagają wszystkie aspekty budowy i współużytkowania powszechnej gęstej sieci światłowodowej. Reorganizacja tego rynku, poczynając od prawa budowlanego poprzez ekosystem prawny określający prawa i obowiązki wszystkich uczestników rynku i ostatecznych beneficjentów, to warunek konieczny utrzymania krajów UE w awangardzie przemian określanych jako budowa gospodarki 4.0. To zadania, które daleko wykraczają poza możliwości finansowe i organizacyjne operatorów infrastruktury teleinformatycznej.

”zwiń”

SESJA II – Cyfrowe Usługi Społeczne i Publiczne w sieciach 5G
12.25-12.50 Prezentacja: Usługi wymagające sieci 5G 
Dr Jarosław Tworóg – Wiceprezes Zarządu, KIGEiT
12.50-13.40 Panel dyskusyjny: Czy potrzebne są nowe modele biznesowe dla usług wymagających sieci 5 G?
Moderator:  Piotr Muszyński – Ekspert Rynku ICT
Zaproszeni: Agnieszka Godlewska – Prezes Zarządu, Screen Network
Dr Marek Gondzio – Prezes Zarządu, Globema
Dr Andrzej Dulka – Prezes Zarządu, Alcatel-Lucent Polska, Grupa Nokia
Magdalena Dziewguć – Territory Manager, Google
Agata Wacławik-Wejman – Ekspert ds Rynku Usług Cyfrowych
Wojciech Zaskórski – Dyrektor Dywizji Enterprise Business, Samsung
Maciej Zengel – Dyrektor Strategii Sieci i Infrastruktury Mobilnej, Orange
 Opis Celem sesji jest omówienie usług cyfrowych wymagających funkcjonalności sieci 5G. Od kilkudziesięciu lat pęcznieją bazy danych i możliwości kolejnych generacji maszyn i urządzeń cyfrowych. Łącznie stanowią bezcenny fundament dla wielu nowych usług powszechnych.

”więcej”

Osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji mogą radykalnie obniżyć koszty ich integracji i wykorzystania. „Big Data” – pojęcie związane z eksploracją i wykorzystaniem danych wymaga sieci 1GBps+ i ustanowienia reguł dostępu, właściwych dla nowych modeli biznesowych i usług. Pilnym zadaniem jest stworzenie ram prawnych, w ramach których zapewnione zostanie bezpieczne wykorzystanie tych danych do kreacji wartości dodanej, z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych i praw własności intelektualnych. Usprawnianie istniejących i tworzenie warunków do rozwoju nowych usług powszechnych w pełni wykorzystujących możliwości techniki cyfrowej wymaga zwiększenia innowacyjności w tym obszarze. Wymaga to pogłębienia współpracy przedsiębiorstw komercyjnych i organizacji realizujących usługi powszechne

Szczególnie duże możliwości usprawnień tkwią w systemach ochrony zdrowia i opieki społecznej. E-Zdrowie to trudny i kapitałochłonny element inwestycji w rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, ale są to inwestycje, które mogą mieć najszybszą stopę zwrotu. W większości krajów wysokorozwiniętych rośnie rola Państwa w ich programowaniu i finansowaniu. Istotnych korzyści możemy spodziewać się z cyfryzacji transportu, rolnictwa, sieci elektro-energetycznych czy nawet rolnictwa. Celem panelu jest spojrzenie na europejski wymiar tej problematyki. Wydaje się, że wspólne prace nad cyfrową modernizacją tych usług znacznie zwiększą ich sprawność, jakość i efektywność ekonomiczną.

”zwiń”

13.40-14.30 Lunch
SESJA III – Cyber-bezpieczeństwo w mikro i makro skali
14.30-14.45 Prezentacja: Zintegrowane podejście do bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania dla 5G 
Dr Jakub Borkowski – CEE & Nordic European Marketing & Business Network Consulting Senior Business Expansion Manager, Huawei
14.45-15.30 Panel dyskusyjny: Kluczowe specyfikacje „Security by design” dla sprzętu i oprogramowania dla sieci  5G
Moderator:  Dr Krzysztof Heller – Ekspert KIGEiT 
Zaproszeni:  Dr Jakub Borkowski – CEE & Nordic European Marketing & Business Network Consulting Senior Business Expansion Manager, Huawei
Albert Borowski – Dyrektor Pionu Cyberbezpieczeństwa, Comp
Dr inż. Wojciech Kamieniecki – Dyrektor Generalny, NASK
Martin Mellor – Prezes Zarządu, Ericsson Polska
Dr hab. Roman Szwed – Prezes Zarządu, Atende
Iva Tasheva – Ekspert Cybersecurity, Digital Europe
 Opis W ramach sesji chcemy omówić koncepcję zapewnienia cyber-bezpieczeństwa sieci 5G. To problem techniczny, legislacyjny oraz organizacyjny słabo zaadresowany. Ma on swój wymiar makro oraz mikro.

”więcej”

Wymiar makro to problem  ochrony wielkich systemów zarządzania i monitoringu infrastruktury technicznej, danych gromadzonych o obywatelach i gospodarce przez Państwo, danych gromadzonych przez duże organizacje gospodarcze itd.. Wymiar mikro to ochrona cyfrowa dóbr każdego obywatela i małej firmy. W trakcie przygotowywania specyfikacji dla sieci 5G istnieje możliwość wykorzystania wszystkich dotychczasowych doświadczeń i ustanowienia obowiązkowego stosowania zasad „security be design”.

Cyber ochrona makro i mikro są ze sobą ściśle związane poprzez czynnik ludzki. Jak powinniśmy wykorzystać rosnącą świadomość zagrożeń cyfrowych? Co zrobić, aby odruchy obronne były kształtowane na poziomie kulturowym. To wymaga aktywności Państwa na poziomie programów edukacyjnych, decyzji legislacyjnych i normalizacyjnych. Problem jest obecny w przestrzeni publicznej, ale zbyt często postrzegany głównie jako zadanie dla specjalistów IT, więc działania są zbyt wolne i fragmentaryczne. Przemysł 4.0 to powierzenie wielu nowych procesów biznesowych oprogramowaniu i maszynom współpracującym poprzez sieć. Czy w obliczu otworzenia nowego rozdziału w budowie sieci transmisji danych mamy szansę na poprawę sytuacji?

”zwiń”

SESJA IV – Technologia BIGDATA dla Business Intelligence
15.30-15.45 Prezentacja: Synergia rozwoju technologii BigData i Business Intelligence
Tobin Ireland – Prezes Zarządu, Smartpipe Solutions
15.45-16.45 Panel dyskusyjny: Kierunki rozwoju technologii BIG DATA i Business Intelligence w EU
Moderator:  Piotr Mieczkowski – Dyrektor Wykonawczy, Digital Poland Foundation
Zaproszeni: Mec. Andrzej Abramczuk – Członek Zarządu ds. Regulacji i Strategii, Netia
Patryk Choroś – Dyrektor Rozwoju, SAS Polska
Michał Krauze – Dyrektor Innowacji i Wsparcia B2B, T-Mobile Polska
Bartosz Malinowski – Vice President CEE & MENA at Adform
Chad Wollen – Członek Zarządu, Smartpipe Solutions
 Opis W ramach sesji pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że dane to ważny „surowiec” gospodarki cyfrowej. Business Intelligence to pojęcie tyleż popularne co ciągle słabo oswojone na poziomie praktycznym. Jest postrzegane głównie przez pryzmat Big Data w dużych firmach, a rzadziej jako poziom dojrzałości i gotowości przedsiębiorstwa do współpracy z innymi przedsiębiorstwami w przestrzeni wirtualnej

”więcej”

To zespół działań systemowych w przedsiębiorstwie czy też organizacji, która na podstawie danych buduje wiedzę i informacje o przedsiębiorstwie. Te działania muszą osiągnąć wymiar systemów informatycznych zdolnych do komunikacji z analogicznymi systemami innych przedsiębiorstw i organizacji. Ich interoperacyjność jest warunkiem koniecznym automatyzacji interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami. Można zaryzykować stwierdzenie,  że BI to działania biznesowe otwierające przedsiębiorstwo na uczestnictwo w integracji przemysłowej 4.0. Standaryzacji i normalizacji ulega wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorstwami i Państwem dla celów statystycznych i podatkowych. Takiej samej normalizacji wymagają systemy BI, by przedsiębiorstwo było otwarte na uczestnictwo procesach integracji horyzontalnej Przemysłu 4.0.

Warunkiem pełnego wykorzystania potencjału biznesowego technologiach BD i BG jest opracowanie nowego środowiska prawnego. Musimy ponownie zdefiniować wspólne interesy jednostki, społeczeństwa i gospodarki, które pomogą zrozumieć korzyści wynikające z wynikające działalności BG/BI. Tylko wtedy będziemy mogli stworzyć nowy system określający warunki dostępu do danych zgromadzonych w zasobach publicznych i prywatnych.

”zwiń”

16.45-17.00 Podsumowanie Forum
  Dr Olivier Blank – Prezes Zarządu, Biuro Europejskie ZVEI
Dr Jarosław Tworóg – Wiceprezes Zarządu, KIGEiT